Kyrkoråd

Kyrkoråd (Kr)

Kyrkorådet har arbetsgivaransvaret och ansvarar också för att resurser vad gäller ekonomi, personal, lokaler och arbetsmaterial skapas och fördelas så att de möter församlingens behov.

Kyrkorådet inrättar de antal utskott som behövs för att styra arbetet med personal, fastigheter och begravningsverksamhet. Utskotten ska förbereda ärenden inför beslut i Kyrkorådet. I vår församling ska det finns fem utskott nämligen:

Personalutskott: 

3 ledamöter, Kyrkoherden

Kyrkogårdsutskott: 

3 ledamöter, 1 tj.man

Fastighetsutskott: 

3 ledamöter, 1 tj.man

Arbetsutskott:  

3 ledamöter, Kyrkoherden

Kommunikationsutskott:

2 ledamöter, Kyrkoherden, 1 tj.man

Kyrkorådet utser även kyrkvärdar till våra fyra kyrkor och kapellvärdar till Ebeneser och Oxsätra kapell.

Delegationsordning, antagen av Kyrkorådet ska finnas för varje utskott samt för kyrkoherden.

Verksamhetsråden i församlingens olika delar (de "gamla" församlingarna) har en viktig uppgift att bevara och fånga upp sådant som är viktigt på lokal nivå. En representant från kyrkorådet ska sitta i respektive verksamhetsråd och där vara länken mellan kyrkoråd och verksamhetsråd och regelbundet förmedla och informera om ärenden som är aktuella. Verksamhetsråden ska främja och utrusta frivilliga till ansvar och engagemang.

Kyrkofullmäktige (Kf)

Bälingebygdens församlings
Kyrkofullmäktige (Kf)

16 ord. ledamöter + 2 ersättare
Organisationen i församlingen är reglerad i Kyrkoordningen.

Kyrkofullmäktige väljs av församlingsmedlemmarna vid Kyrkovalet vart 4:e år. Kyrkofullmäktige beslutar om församlingens budget, kyrkoavgiften för medlemmar och begravningsavgiften för alla boende i församlingen samt taxor och avgifter och godkänner bokslutet efter förslag från Kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige utser efter valet för kommande fyra år ett kyrkoråd, en valnämnd, revisorer och elektorer (för val av biskop och ärkebiskop).