Foto: Gerd Simonson-Grahn

Andante

Kom och sjung!

Kören Andante

Andante är en kör som främst riktar sig till unga vuxna.  Vi sjunger en blandad repertoar, allt från gospel och populärmusik till klassisk körmusik, ofta 3-stämmigt. Under året medverkar vi med sång i både gudstjänster och olika konserter. Vi söker fler medlemmar, framförallt i tenor- och basstämman. Vi har inga intagningsprov, men ser gärna att du som vill börja har sjungit i kör tidigare.

Vi övar i församlingsgården i Bälinge, tisdagar kl. 17.00-18.15. Varmt välkommen att prova på! Har du frågor är du välkommen att kontakta körens ledare Gerd.
 
 Gerd Simonson-Grahn
 gerd.simonson-grahn@svenskakyrkan.se
070-6282792