Foto: Jim Elfström/IKON

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar och är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Den som svarar har tystnadsplikt och det som sägs stannar mellan er.

Jourhavande präst 112

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar och är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Den som svarar har tystnadsplikt och det som sägs stannar mellan er. Du kan kontakta Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

När du kontaktar Jourhavande präst får du prata med en präst från Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning för att tjänstgöra i jouren. De som arbetar där har tystnadsplikt.

 Jourhavande präst är öppen varje dag.

 Man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa. Tron på Gud är en självklarhet för dem som arbetar i jouren, men om du inte själv frågar efter det talar man inte om Gud, läser bibeln eller ber böner under samtalet.

 Jourhavande präst har funnits i över 50 år. Det började som lokala verksamheter runt om i landet i slutet av 1950-talet. Idag är verksamheten organiserad nationellt genom att Svenska kyrkans stift samverkar i denna tjänst.

 I riktlinjerna för Jourhavande präst ingår anonymitet både för prästen och för dem som ringer. Där anges också tidsramar för att jouren ska bevara sin karaktär av akut krisjour. Ramarna innebär ett gemensamt förhållningssätt vad gäller bemötande, respekt och lojalitet.