Foto: Magnus Aronsson

Ungdom

"Ge mig en plats där jag kan växa, bli det som jag är tänkt att bli".

 

”Vi skapar en fristad, där vi ger plats för våra livsfrågor
och utforskar, delar och utmanar vår kristna tro”

Bälingebygdens församlings kärnsyfte

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf

Detta vill vi sträva emot i alla våra verksamheter, läs mer under respektive rubrik här nedan.

Ansvarig:

Jonas Zacco Församlingspedagog

018-35 56 49 jonas.zacco@svenskakyrkan.se