Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vuxen

Församlingen vill vara en kraft att räkna med och en fristad där vi får dela bygdens och människors vardag.

Lunchträffar - varje vecka under höst och vinter/vår ska det i någon av våra församlingshem bjudas in till lunchträffar.

Väntjänsten – en grupp av frivilliga som särkilt visar omsorg åt äldre i församlingen  genom att ledsaga vid sjukhusbesök, göra hembesök vid sjukdom eller genom att gå på promenader med rullstolsburna. Två gånger per år arrangerar Väntjänsten en födelsedagsfest då alla som fyllt 75, 80, 85 eller 90 år och däröver bjuds in.  

Syföreningar – i församlingen finns två syföreningar som förutom att vara en viktig gemenskap också bidrar genom försäljningar och auktioner att samla in pengar till mission och diakoni.

Sommarcafé – under några sommarveckor arrangeras det i Bälinge församlingsgård ett sommarcafé.

Vägkyrka –  I Jumkils kyrka arrangeras varje sommar en Vägkyrka då kyrkan är öppen med möjlighet till andakt och kaffeservering.

Ekumeniska bönegruppen träffas regelbundet i Sockenstugan.