Barnmöjliggörare

Vad är en barnmöjliggörare?

 Barnmöjliggörare är både en attityd och ett förhållningssätt som handlar om att göra det möjligt för barnen att få en naturlig plats i församlingen men det kan också vara en konkret person. Det kan vara någon som särskilt har till uppgift att möta barnen i kyrkan när de kommer till gudstjänst, allt för att göra barnen mer delaktiga i gudstjänsten.

Läs mer!