Foto: Mats

Samtal och stöd

Någon att prata med

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du vill samtala med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller vara medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting.

Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett personligt möte. Kontakta någon av församlingens präster, telefonnummer  hittar du här nedanför under rubriken ”Själavård och andlig vägledning”. Präster och diakoner finns också i sjukhuskyrkan, universitetskyrkan, i försvarsmakten och på fängelser.

Behöver du samtala med någon under kvälls- eller nattetid ring då 112 och be att få tala med jourhavande präst.

Få själavård hos en präst

I ett själavårdssamtal är det du själv eller du och några andra tillsammans som pratar med en präst eller en diakon. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation. Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss i Bälingebygdens församling för samtalsstöd. Våra telefonnummer hittar du nedan under ”Själavård och andlig vägledning”.

Präster och diakoner har tystnadsplikt

Vid enskild själavård och bikt har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte.

Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare.