Barockorgeln i Bälingekyrka.
Foto: Hans Mählberg

Barockorgeln

I Bälinge kyrka står sedan 1700-talet en orgel, jämngammal med regalskeppet Vasa och med ett märkligt förflutet. Märklig också därigenom att det till våra dagar endast finns ytterligare en monumentalorgel från 1600-talet bevarad, nämnligen Tyska kyrkans orgel, som på 1700-talet såldes till Övertorneå kyrka. Som om orgelns egen historia inte skulle vara nog har den i olika skeden varit föremål för vandringssägner, som att den till exempel skulle vara ett krigsbyte från Prag under 30-åriga kriget.
Läs mer i krönikan "Barockorgeln i Bälinge kyrka" som finns att köpa, utlagd i våra kyrkor. Eller kom in till oss på kansliet.