Foto: Thomas Ekelund/IKON

Kaffebönerna

 

Är kaffe ditt livselixir? Tycker du om att baka? Vill du bidra till gemenskapen kring kyrkkaffebordet?

Varje gudstjänst i vår församling avslutas med ett kyrkkaffe dit alla är välkomna. För att det ska vara möjligt finns en grupp med det fyndiga namnet Kaffebönerna. Det är ett femtontal ideellt engagerade församlingsbor som ger av sin tid för att skapa denna viktiga och mycket uppskattade plats för gemenskap.

Som regel serveras kaffet i respektive kyrkorum. Vid större samlingar används församlingshemmen. Kaffebönerna träffas en gång per termin och lägger då ett schema för det kommande halvåret. Vanligtvis ordnar varje kaffeböna kyrkkaffe ca 3-4 gånger under denna tid. Man arbetar i par och ansvarar  för att allt som behövs finns framdukat. Det finns inga krav på att man ska baka till dessa tillfllan, men det förekommer ofta hembakat bröd vilket förstås är väldigt uppskattat av gudstjänstfirarna.

Vill du vara med? Kontakta Emma Hedlundh via mail emma.hedlundh@svenskakyrkan.se eller telefon 018-355617