Foto: Magnus Aronsson

Heroes

Unga ledare

I Bälingebygdens församling är vi tacksamma för och stolta över att ha många unga ledare och här kallas de för ”Heroes” och är i dagsläget en grupp på ca 25 personer. För att bli Hero behöver du vara konfirmerad och ha deltagit i Hjälteakademin, en ledarutbildning, som du kan läsa om nedan. 

Som Hero är du en naturlig del av konfirmandverksamheten och en förebild. Tillsammans med präst och församlingspedagog håller du i vissa konfirmandpass, leder andakter, gruppsamtal och lekar samt ansvarar för praktiska saker t ex fika.

Hjälteakademin - ledarutbildning

Hjälteakademin är en ledarutbildning där du får möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och öka din kunskap i grundläggande ledarskap.

Innehållet är detta:

 • Grundläggande ledarskap
 • Grundläggande kyrkligt ledarskap
 • Förebilder
 • Gruppens utveckling
 • Normer
 • Kommunikation
 • Kunskapssyn
 • Andaktsmetodik
 • Lekmetodik
 • Samtalsmetodik
 • Gud, Jesus, kyrka

Det du lär dig kommer du att ha nytta av i många fler sammanhang än inom kyrkan, det kan vi lova. Hjälteaklademin är kostnadsfri men den kräver närvaro och engagemang. Efter avslutad hjälteakademi får du ett intyg och har möjlighet att bli Hero. I år är upplägget, två torsdagskvällar i församlingsgården och två helger där vi åker iväg till Aspnäs lägergård.

Är du intresserad att bli Hero? kontakta:

Jonas Zacco 0730684727, jonas.zacco@svenskakyrkan.se