Kapellen

Ebeneser, ekumeniska församlingskapell i Granmarken invigdes 1914.
Oxsätra kapell, byggt 1939. Från början ett missionshus som nu ingår i Bälingebygdens församling.
Oxsätra kapell, byggt 1939. Från början ett missionshus som nu ingår i Bälingebygdens församling.