Foto: Magnus Aronsson/IKON

Sjukhuskyrkan

Patienter, anhöriga och personal på svenska sjukhus har alla sjukhuskyrkans stöd. Med tillgång till andaktsrum och personal kan du som drabbats av sorg eller behöver hjälp vända dig till kyrkan direkt på sjukhuset.

Sjukhuskyrkan finns nära dig

Patienter, anhöriga och personal på svenska sjukhus har alla sjukhuskyrkans stöd. Med tillgång till andaktsrum och personal kan du som drabbats av sorg eller behöver hjälp vända dig till kyrkan direkt på sjukhuset. Präster, diakoner och andra som jobbar här har tystnadsplikt och för inga journaler.
     

Foto: Kristin Lidell

Du behöver inte vara kristen för att besöka sjukhuskyrkan. Vänd dig hit om du vill dela glädje, sorg eller hopp med någon. Vi finns till för enskilda samtal och själavård, gudstjänster, andakter och bön, i tystnad och stillhet eller tillsammans med andra.
 
Människan i centrum för samtalet

Samtalen har alltid sin utgångspunkt i vad du personligen tycker är viktigt. Det kan handla om både kropp och själ – sjukhuskyrkan har en helhetssyn på människan.
Om någon på grund av sjukdom inte kan komma till andaktsrummet kan en präst besöka den sjuke. Sjukhuskyrkan har människan i centrum, inte diagnosen. Här kan du tala med någon utomstående om allt från sjukdom till religion och etik.

https://www.sjukhuskyrkan.se/kyrka/uppsala-akademiska-sjukhuset/