Internationella gruppen

Det internationella arbetet är en viktig del av församlingens verksamhet. För att samordna detta har vi inrättat en internationell grupp för att engagera, inspirera, informera och påverka för en rättvis värld.

ACT Svenska kyrkan är Svenska kyrkans biståndsorganisation. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar ACT Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Vi är en del av ACT-alliansen. ACT är en förkortning av Action by Churches Together och är en av världens största biståndsallianser. ACT arbetar tillsammans med lokala organisationer och kyrkor över hela världen med långsiktigt utvecklingssamarbete, påverkansarbete och katastrofinsatser. Projekten handlar om bl.a. klimat och miljö, ekonomisk rättvisa, fred, hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter.

En viktig uppgift för den internationella gruppen är att samla in pengar till ACT Svenska kyrkans arbete. Insamlingsarbetet pågår året om men särskilt viktiga är julinsamlingen och fasteinsamlingen. Tillsammans med kyrkans körer, konfirmander och barngrupper kan vi samla in pengar som gör skillnad för människor som lever i utsatthet.

I gruppens arbete ingår också att stödja Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, samt hålla kontakten med vår vänförsamling i Wales.

Församlingens swishnummer är 123 326 31 67.

Kontakta gärna Ulla-Britta Lindberg, ulla-britta.lindberg@telia.com, eller Birgitta Köhler, kohlerbirgitta@icloud.com, om du vill veta mer eller engagera dig i gruppen!

Ge ditt bidrag!

Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Välkommen att vara med i detta livsbejakande arbete! På den här sidan kan du läsa mer om olika sätt att ge.

Tack för din gåva!