Vigsel

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Vi erbjuder vigselgudstjänster i våra kyrkor och kapell lördagar på fasta tider. En av parterna måste tillhöra Svenska kyrkan och vigseln ska föregås av samtal och genomgång med präst, företrädesvis i den kyrka där vigseln ska äga rum. Vid behov tas också kontakt med tjänstgörande musiker för att rådgöra om musiken i gudstjänsten.

Brudkronor finns att låna!

Detta är  församlingens brudkronor som finns att låna.