Foto: Kerstin Lidell/IKON

Gudstjänst

Gudstjänster ska firas regelbundet i våra kyrkor och kapell. Varje söndag är det gudstjänst kl.10 i Bälinge kyrka och kl.13 i antingen Börje, Åkerby eller Jumkils kyrka eller i Ebeneser kapell.
En söndag i månaden är det endast en gudstjänst kl.10 som firas i någon av kyrkorna eller kapellen. När det är musikgudstjänst i Bälinge kl.18 kan också en 10-gudstjänst firas i någon av de övriga kyrkorna och kapellen.

I Bälingebygdens församling vill vi vara barnmöjliggörare vilket betyder att vi vill låta barnens perspektiv och delaktighet i gudstjänstlivet få bli synliggjort. Barnen möter vi i olika grupper inom Kyrkans Barntimmar, Miniorer och Pax samt i flera olika barnkörer och dessa bjuds in regelbundet att medverka i gudstjänsterna.
När de yngsta barnen är med firar vi gudstjänst med små och stora.  När de lite större barnen är med firas mässa med små och stora. Det är en gudstjänst med hög grad av delaktighet och rörelse i rummet och som präglas av olika stationer eller platser under tiden nattvarden delas ut.

Andakt i alla barngrupper ska ske i anslutning till att barnen träffas i verksamheten.

 Under året kommer vi varannan tisdag fira mässa med sånger från Taizé kl. 18:30 i Bälinge kyrka. Det speciella med Taizébönerna är den meditativa musiken som är skriven av bröderna själva och gemenskapen i tystnaden. Var vill du sitta? Längst bak, helt ifred? Eller på en stol lite vid sidan? Eller kanske i mitten på en bönepall? Vi kommer som vi är, med det som hjärtat är fullt av.

Andakt i Seniorsalen firas en gång i månaden, torsdagar kl.14.30. Väntjänsten finns då på plats och hjälper till.

Morgonmässa firas varannan onsdag (jämna veckor)  kl. 08.30 i Bälinge kyrka.

Söndagens text! Klicka här!

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.