FIN FörsamlingsINst./Verksamhetsbe,/Biskopsvis.

Bälingebygdens församling bildades i januari 2010 då fyra församlingar blev en. Det var Börje, Åkerby, Jumkil och Bälinge församlingar som efter en lång process under flera år beslöt att gå samman. Det betydde att organisationen gjordes om från grunden. Istället för fyra kyrkoråd bildades ett nytt och verksamhetsråd byggdes upp i de tidigare församlingarna för att bevara engagemang och intresse för sitt närområde. Utskott bildades som bereder ärenden till kyrkorådet.

Behov uppstod att formulera den nya församlingens viljeinriktning och mål och därför påbörjades hösten 2010 arbetet med en ny församlingsinstruktion. En arbetsgrupp utsågs av kyrkorådet för att leda processen framåt. Regelbundet har den s k FIN-gruppen informerat och försökt skapa engagemang för arbetet.

Nu föreligger en reviderad version av församlingsinstruktionen.

Vi hoppas att denna instruktion ska ge inspiration och vägledning inför de utmaningar och möjligheter som Bälingebygdens församling står inför de kommande åren!


Bälingebygdens församling den

Fredrik Fagerberg                                    Ann-Marie Dock-Gustavsson
Kyrkoherde                                              Kyrkofullmäktiges ordförande