Foto: Magnus Aronsson

Familjerådgivningen

Hos oss finns möjlighet att samtala i en lugn miljö. Med det terapeutiska samtalet som instrument kan vi erbjuda en trygg plats för eftertanke, reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning.

Svenska Kyrkans familjerådgivning

 

Kyrkans familjerådgivning i Uppsala etablerades 1954. Verksamheten ingår i det diakonala arbetet och är ett uttryck för kyrkans omsorg om människor i samlevnadssvårigheter och livskriser.

 Familjerådgivningen är till för vuxna med svårigheter i nära relationer. Det är en fördel om ni kommer tillsammans, men vi tar även emot dig som söker själv.

Hos oss finns möjlighet att samtala i en lugn miljö. Med det terapeutiska samtalet som instrument kan vi erbjuda en trygg plats för eftertanke, reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning. Processen tillåts ta den tid den tar, och kan variera från ett till en längre serie samtal.

Vår specifika kompetens är parterapi och övrig relationsbearbetning. De teoretiska referensramarna vilar i första hand på en psykodynamisk grund. Vi har även erfarenhet av att möta tros- och livsåskådningsfrågor i samband med relationsproblem.

https://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/familjeradgivning