Svenska kyrkans familjerådgivning i Uppsala stift

Familjerådgivningen är till för vuxna med svårigheter i nära relationer.

Foto: Anne-Sophie Gustafsson Hero

Svenska kyrkans familjerådgivning erbjuder samtalsstöd för familjer, par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser. I familjerådgivningen erbjuds du som söker hjälp att söka dig fram till olika problemlösningar.

Familjerådgivningsarbetet leds av personer med professionell utbildning - socionom eller psykolog - med vidareutbildning i psykoterapi. I familjerådgivarens kompetens ingår självfallet också förtrogenhet med tro- och livsåskådningsfrågor. Allt arbete sker under sträng sekretess.

Det är en fördel om ni kommer tillsammans, men Familjerådgivningen tar även emot dig som söker själv.

Här finns Svenska kyrkans familjerådgivning i Uppsala stift:

Familjerådgivningen i Gävle
Telefon: 026-18 73 90, 026-18 99 09

Familjerådgivningen i Norrtälje
Telefon: 0176-774 37

Familjerådgivningen i Uppsala
Telefon: 018-51 35 22

Du kan alltid kontakta din lokala församling om du behöver någon att samtala med.

Tecknad karta över Uppsala stifts församlingar

Församlingar i Uppsala stift

Församlingen är den grundläggande enheten i Svenska kyrkan. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat.

Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

Läs mer om lämna-knappen.