Foto: Josefin Casteryd

Begravning

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet.

Begravningsgudstjänster erbjuds alla vardagar utom måndagar. Fasta tider är kl.11 eller kl.13. På onsdagar endast kl.13. Minnesstund erbjuds gratis i någon av våra samlingslokaler. Vid förfrågan om borglig begravning erbjuder församlingen Bälinge församlingsgård eller hänvisar till lokaler i Uppsala företrädesvis i Stillhetens kapell eller Berthåga begravningsplats.

Förrättande präst tar i god tid kontakt med sorgehuset för att stämma träff för begravningssamtal (s k Sorgehusbesök). I samtalet bestäms innehållet i begravningsgudstjänsten. Kontakt med musiker tas vid behov.

Alla begravningar som genomförs i våra kyrkor och kapell ska följa Svenska kyrkans ordning.

 

Kistgravplats

Kistgravplats är en gravplats för en eller flera kistor/urnor och med en möjlighet till att sätta upp en egen gravsten efter kyrkogårdsförvaltningens föreskrifter. I en kistgrav kan även urnor gravsättas men då omöjliggörs ytterligare kistgravsättningar under tiden för gravfriden. För denna typ av gravskick gäller gravrätt i 25 år, därefter kan gravrätten förlängas med 25 år mot en administrativ kostnad.

Urngravplats

Urngravplats är en mindre variant av kistgravplats, gjord för att gravsätta urnor. I övrigt gäller samma som för kistgravplats.

Askgravlund

Beskrivning, mål och användning

Gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Gemensam plats för namn och smyckning iform av ett minneslöv vilket beställs och betalas av dödsboet. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen, makar ligger inte tillsammans. Ingen gravrätt. Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Buketter, kransar, lyktor och annan utsmyckning är placerade i överenstämmelse med de föreskrifter som finns för området. Askgravlund finns på Jumkils kyrkogård.

Minneslund

Beskrivning, mål och användning

Gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Anonym gravsättning, ingen plats för namn, ( gemensam plats för namn och smyckning, finns på Börje kyrkogård, iform av ett minneslöv vilket beställs och betalas av dödsboet. Minneslunden som helhet kan betraktas som en gravplats där upplåtaren har samma skyldigheter som en gravrättsinnehavare. Målet med ett anonymt gravområde är att kunna erbjuda ett anonymt gravskick där de anhöriga inte har något ansvar för skötsel och underhåll. Buketter,kransar, lyktor och annan utsmyckning är placerade i överensstämmelse med de föreskrifter som finns för området.

Bälingebygdens församlings bårtäcke

Idag finns möjlighet att använda Bälingebygdens församlings bårtäcke om så önskas. Bårtäcket är tillverkat av Åsa Viksten Strömbom

Begravningsombud

Utsedda begravningsombud med särskild uppgift att följa begravningsverksamheten i Bälingebygdens församling Inger Söderberg 070-6884701 ingsod@gmail.com och Arne Nordesjö 070-425 33 54 arne.nordesjo@gmail.com . Dessa är utsedda av länstyrelsen i enlighet med begravningslagstiftningen 10 kap 1 § 1990:1144.