Foto: Linda Mickelsson / Ikon

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Välkommen till Svenska kyrkan Bollnäs pastorat, som består av fyra församlingar i Bollnäs kommun samt gemensamt kansli och kyrkogårdsförvaltning.

Cirklar och kulturarr i samarbete med Sensus

Kyrkor, kapell och övriga platser

Här hittar du de exakta platserna med vägbeskrivningar till våra kyrkor, kapell, församlingshem och andra platser där pastoratet har verksamhet.

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem
Någon spelar piano.

Våra konserter och musikarrangemang

Svenska kyrkan är en av landets största konsertarrangörer. Runt om i Bollnäs pastorats församlingar erbjuder vi regelbundet konserter och andra musikarrangemang, nästan alltid kostnadsfritt. Välkommen att besöka oss!

Närbild på en barnkör som sjunger i ett klassrum.

Körsång för barn

Sång, gemenskap, pyssel, lek och en massa annat kul i Bollnäs församlingshem och Rengsjö församlingshus. Välkommen - vi har grupper från förskoleklass och uppåt!

Det här är Bollnäs pastorat - läs vår interaktiva broschyr

I vår interaktiva broschyr finns det mesta du behöver veta om oss i snygg och smidig sammanfattning. Varsågod och läs!

Musik i Bollnäs pastorat

Svenska kyrkan är en av Sveriges största konsertarrangörer. I våra kyrkor och kapell hålls konserter med så väl pastoratets egna organister och musiker som utomstående musiker och artister. I församlingarna finns även ett flertal körer. Du är varmt välkommen att ta del av vårt breda musikutbud.

Välkommen till sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten är ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Det här är en gudstjänst mitt i livet.

Att leva vidare – en grupp för dig som mist någon nära

Att mista någon som stått en nära är att mista en del av sig själv. Det tar tid och det behövs mod och kraft att på nytt möta livet.

Diakoni - samtal och stöd

Kyrkans sociala arbete kallas för diakoni. Inom ramen för församlingens diakonala uppdrag erbjuds olika slags hjälpinsatser.

Barn och ungdom

I alla våra fyra församlingar erbjuder vi en bred verksamhet för barn och ungdomar. Från nyfödda med föräldrar till ungdomar i övre tonåren - vi har grupper och arrangemang för alla.

Kostnader som begravningsavgiften täcker

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

  • gravplats i 25 år
  • gravsättning
  • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • skötsel och underhåll av allmänna begravningsplater.

Församlingen – kyrkan nära dig

Vill du dela gemenskapen i en församling? Du kan till exempel sjunga i en kör, fira gudstjänst eller låta barnen delta i en verksamhet.

Gudstjänst

I alla våra församlingar firas gudstjänst, mässa eller högmässa på söndagar. I flera av våra kyrkor firas gudstjänster även på vardagar.

Bollnäs församlingshem

Bollnäs församlingshem

Bollnäs församlingshem är öppet året runt för konferenser och beställningar av olika slag. Lokaler i skilda storlekar, servering av kaffe och/eller mat.

Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Bollnäs pastorat ansvarar för begravningsverksamheten inom Bollnäs kommun.

Bollnäs pastorat – för dig genom livet

Pastoratets vision, antagen av kyrkorådet 2019.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv, men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.

En kvinna håller valsedlar i olika färger i händerna, som en solfjäder.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nästa kyrkoval äger rum 8-21 september 2025. Informationen på webbplatsen uppdateras fortlöpande.

Rapportering av missförhållanden enligt visselblåsarlagen

Pastoratets system för rapportering av missförhållanden - visselblåsning.