Bild från kyrktornet

Söker du en grav?

På webbsidan www.gravar.se kan du hitta uppgifter om gravar och gravsatta på våra kyrkogårdar i Bollnäs pastorat

Klicka här för att komma direkt till  gravar.se