Foto: Bollnäs bostäder

Ringshög

Ringshög är Bollnäs bostäders "trygghetsboende" i Rengsjö.

Här hålls regelbundet Trivselträffar med personal från Bollnäs och rengsjö församlingar.

Foto: Carina Falk Norgren

Ringshög byggdes som servicehus på 90-talet med gruppboenden, servicelägenheter och generösa aktivitetslokaler i ett och samma hus. Bollnäs kommun fördelade samtliga lägenheter och bedrev äldreomsorg i hela fastigheten. Kommunens äldreomsorg har förändrats under åren och idag finns ett särskilt äldreboende i markplan.

Bollnäs bostäder har valt att kalla dessa lägenheter trygghetsboende eftersom det är lägenheter med hög tillgänglighet och fungerar för rörelsehindrade. Matsal, fotvård och fina gemensamhetsutrymmen finns inom fastigheten och det finns hemtjänstpersonal i närheten.