Foto: Magnus Aronson, Ikon

Barn och ungdom

I alla våra fyra församlingar erbjuder vi en bred verksamhet för barn och ungdomar. Från nyfödda med föräldrar till ungdomar i övre tonåren - vi har grupper och arrangemang för alla.