Några tongivande personer

i Segersta. Sidan är under uppbyggnad ...

Ester Pettersson

Avfotograferat äldre foto Foto: Carina Falk Norgren

1910 flyttades Segerstas telefonväxel till barnmorskegården, nuvarande Thyrs, där familjen Pettersson bodde.
Olov Pettersson var snickare, bördig från Värmland. Hans hustru var sk jordemoder och härstammade från Småland.
I hemmet fanns tre vuxna döttrar. Dessa fick nu hjälpas åt att passa telefonväxeln.
Olov Pettersson byggde såsmåningom ett eget hus. Det planerades redan från början med ett rum för växeln samt väntrum för telefonkunder. Då familjen tog huset i besittning flyttades växeln till detta hus,  vid backen ovanför gamla småskolan.

Från januari 1928 bestod familjen endast av de båda äldsta döttrarna, Antonia och Ester. Segerstaborna kallade dessa "flickorna Pettersson". Det fanns vid denna tid endast ett 30-tal telefonabonnenter i Segersta, men det fanns knappast någon eller några som kände till alla sockenborna så väl som dessa båda systrar.
Det inträffade sällan ett bröllop eller en begravning utan att "flickorna" var inbjudna.
Men innan de lärt upp någon annan att passa telefonen, fick de väl turas om att gå på kalasen.
Båda systrarna var varmt gudfruktiga. De stödde församlingsarbetet för både kyrka och missionsförsamling. I testamentet efter Ester Pettersson, som överlevde systern i många år överlät systrarna hela sin kvarlåtenskap till Segersta församling.
De medel som genom systrarnas generositet tillförts församlingen har till stor del finansierat den stora renoveringen av församlingshuset som ägde rum 1975-76.

ERIK SVENSSON

Avfotograferat äldre foto Foto: Carina Falk Norgren

Lönnbacka Byn testamenterade till Segersta församling.