Bollnäs församlingshem

Bollnäs församlingshem

Bollnäs församlingshem är öppet året runt för konferenser och beställningar av olika slag. Lokaler i skilda storlekar, servering av kaffe och/eller mat.

Församlingshemmet ligger på Norra kyrkvägen 2 i Bollnäs.
Vill du boka lokal eller har några frågor så når du våra församlingshemsvärdar på telefon 0278-279 60. Bokning kan även ske via mejl: bollnas.forsamlingshem@svenskakyrkan.se

Förtäring beställs från köket av vår arrendator, Rebeccas mat & catering, tel 072-203 62 62 eller mejl rebecca_arvidsson@hotmail.com

Café Munken drivs i kyrkans regi och har säsongsöppet "vårtermin & hösttermin". Här serveras sopplunch på tisdagar. När Café Munken håller öppet så hittar du öppttiderna i kalendernunder rubriken "Det här händer i Bollnäs pastorat".

 

Röda rummet, Bollnäs församlingshem
Är mer grönt än rött idag, men har fått behålla sitt namn.

Foto: Carina Falk Norgren

 

Konfirmand, Bollnäs församlinghem

Konfirmand

 

Konferens, Bollnäs församlingshem

Foto: Ulf Schöning

 

Sammanträdesrummet, Bollnäs församlingshem

 

Mat och fika beställs av Unnegårds Mat & Design.