Växbo kapell

I Växbo fanns redan på 1860-talet en bönsal i samma hus som skolsalen, men den revs och en större byggnad med bönsal och skolsal byggdes 1878. Den nybildade Missionsförsamlingen använde bönsalen, vilket byborna ogillade för de höll fast vid Svenska kyrkans lära och ordning.

Efter många turer byggdes ett kapell 1924. Det är byggt av trä men är reveterat på utsidan samt försett med ett torn i väster. Ritningarna till kapellet färdigställdes av ingengör Carl Bååth från Bollnäs, samme man som ritat S:t Staffans kyrka i Gruvberget.
För byggnadsarbetena svarade August Jakobsson, Växbo. Den 16 november 1924 invigdes kapellet av ärkebiskop Nathan Söderblom.

Kyrkorummet får sitt ljus från tre stora rundbågiga fönster på vardera långsidan. Altaret i öster är placerat i en absidartad utbyggnad, vilken är försedd med två fönster. I samband med renoveringen 1959 utförde Erik Stenhom altarmålningen "Se, jag bådar eder stor glädje."

Kyrkklockan, gjuten av Bergholtz klockgjuteri, är från kapellets invigning. Orgeln är från 1973 är en el-orgel av märket Ahlborn L 020, lika som i S:t Staffans kyrka i Gruvberget.

Någon egen präst har Växbo kapell inte haft, de har kommit från Bollnäs.

Källa: Kapellen i Bollnäs församling av Bengt Ingmar Kilström

En bild på Växbo kapell som är tagen den 16 november 1924. Den dagen invigdes kapellet av ärkebiskop Nathan Söderblom.

Bilden är lånad av Rengsjö hembygdsförening, fotografen är inte känd.