Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat Besöksadress: Norra kyrkvägen 8, 82130 BOLLNÄS Postadress: Box 236, 82123 BOLLNÄS Telefon:+46(278)27900 E-post till Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbrå kyrka

Kyrkan är troligtvis från senare delen av 1400-talet eller i början av 1500-talet.

Kyrkan som uppfördes omkring 1510-1530 ligger strax intill Kyrksjön. På kyrkogården finns en fristående, inbyggd klockstapel, byggd 1637, vars nuvarande utformning härrör från 1821.
Storklockan är gjuten 1637.
 
Stenkyrkan har korsformad plan med korparti i den östra, rakslutna korsarmen, vidbyggd sakristia i hörnet mellan norra korsarmen och korpartiet.
Ingångar på västra, södra samt norra korsarmsgavlarna, i norr via utbyggt vindfång. Den medeltida salkyrkan, som fortfarande återstår tämligen intakt, omdanades 1753-54 till korskyrka.

Bild: Carina Falk Norgren

Den befintliga sakristian tillbyggdes i flera etapper strax därefter. Medeltidskyrkans bevarade murar sätter fortfarande sin prägel på exteriören. De branta gavelröstena har tidstypiska, dekorativa blinderingar. Samtliga yttertak har spåntäckning. Det medeltida långhuset har samtida stjärnvalv. Vid restaureringen 1914 framtogs kalkmålningar i korpartiet från 1500-talets början.
År 1990-91 gjordes återigen en stor restaurering. Kyrkans konsekventa och välbevarade inredning härrör från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal. Framför portalen i sydväst tillfogades ett vapenhus, troligtvis under senmedeltiden då kyrkorummet också välvdes.

Bild: Carina Falk Norgren