Dataskyddsförordningen - GDPR

I Bollnäs pastorat hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), är den största förändringen inom it- och datahantering som genomförts i Europa på årtionden. I korthet innebär GDPR att individer får mycket större makt över sina personuppgifter.

Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL (1998).

Den nya förordningen ersätter också EU:s dataskyddsdirektiv (1995).

Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

I Bollnäs pastorat hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR.

Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Har du frågor kan du skicka e-post till pastoratets dataskyddsombud.

Integritetspolicy Bollnäs pastorat

Informationssäkerhetspolicy Bollnäs pastorat

Information till arbetssökande

Begravningsverksamheten - Policy och riktlinjer

Information - hämtning av urna

Gravrättsinnehavare

Gravskötsel

Gravsättning