Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat Besöksadress: Norra kyrkvägen 8, 82130 BOLLNÄS Postadress: Box 236, 82123 BOLLNÄS Telefon:+46(278)27900 E-post till Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dataskyddsförordningen - GDPR

I Bollnäs pastorat hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), är den största förändringen inom it- och datahantering som genomförts i Europa på årtionden. I korthet innebär GDPR att individer får mycket större makt över sina personuppgifter.

Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL (1998).

Den nya förordningen ersätter också EU:s dataskyddsdirektiv (1995).

Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

I Bollnäs pastorat hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR.

Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Har du frågor kan du skicka e-post till pastoratets dataskyddsombud.

Informationssäkerhetspolicy Bollnäs pastorat

Personuppgiftspolicy Bollnäs pastorat

Dataskyddspolicy Bollnäs pastorat

Information till arbetssökande

Begravningsverksamheten - Policy och riktlinjer

Information - hämtning av urna

Gravrättsinnehavare

Gravskötsel

Gravsättning