Dataskyddsförordningen - GDPR

I Bollnäs pastorat hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), är den största förändringen inom it- och datahantering som genomförts i Europa på årtionden. I korthet innebär GDPR att individer får mycket större makt över sina personuppgifter.

Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL (1998).

Den nya förordningen ersätter också EU:s dataskyddsdirektiv (1995).

Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

I Bollnäs pastorat hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR.

Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Har du frågor kan du skicka e-post till pastoratets kansli bollnas.pastorat@svenskakyrkan.se eller till pastoratets dataskyddsombud: per.edstrom@itsakerhetsbolaget.se

Integritetspolicy Bollnäs pastorat

Informationssäkerhetspolicy Bollnäs pastorat

Information till arbetssökande

Begravningsverksamheten - Policy och riktlinjer

Information - hämtning av urna

Gravrättsinnehavare

Gravskötsel

Gravsättning

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Kakor

Vi använder kakor (cookies) på webbplatsen svenskakyrkan.se. Vissa av våra kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De går inte att välja bort. Andra kakor kan du själv välja om vi ska använda eller inte. Oavsett dina inställningar är du anonym för oss.