Förtroendevalda i Bollnäs pastorat

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd i Bollnäs pastorat mandatperioden 2018-2021

Kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Efter kyrkovalet 2017 är kyrkofullmäktige i Bollnäs pastorat formerat på följande vis mandatperioden 2018-2021.

Ordinarie ledamöter: 
Gertrud Dagh-Hedin Socialdemokraterna Ordförande 
Anders Svanberg Centerpartiet 1:e vice ordförande 
Anders Bergsten Vår kyrka i Bollnäs pastorat 2:a vice ordförande 
Tor Jonsson Socialdemokraterna
Ida Engberg Sepänaho Socialdemokraterna
Margareta Sund Socialdemokraterna
Gun-Britt Lindblom Socialdemokraterna
Sven-Inge Hallström Socialdemokraterna
Margareta Jonsson Socialdemokraterna
Bertil Hulth Socialdemokraterna
Lillemor Berg Socialdemokraterna
Björn Granquist Socialdemokraterna
Lars Blom Socialdemokraterna
Fredrik Skoglund Socialdemokraterna
Maria Olsson Socialdemokraterna
Hanna-Karin Linck Centerpartiet
Lena Frisk Centerpartiet
Åsa Östlund Centerpartiet
Helena Winterberg Centerpartiet
Åke Jacobs Centerpartiet
Lars-Erik Berggren Centerpartiet
Ulf Arbinger Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Seth Roos Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Torgil Lyreskog Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Jan Nordbakken Borgerligt alternativ

Ersättare:
Thomas Renshammar Socialdemokraterna
Gunn-Britt Rohlin Socialdemokraterna
Erik Olov Stefan Agerwall Socialdemokraterna
Anders Sundström Socialdemokraterna
Jessika Ljusner Socialdemokraterna
Lena Sund Berglund Socialdemokraterna
Erika Engberg Socialdemokraterna
Thomas Backan Centerpartiet
Berith Haglund Johansson Centerpartiet
Elisabeth Bäckebjörk Centerpartiet
Leif Holmgren Centerpartiet
Karl-Eric Setterbrant Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Ove Hamrén Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Vakant Borgerligt alternativ

Kyrkoråd

Kyrkorådet är lika med pastoratets styrelse och har som viktigaste uppgifter att bereda ärenden till kyrkofullmäktige samt att verkställa de beslut som fattats av kyrkofullmäktige. Budgetarbete är också en central uppgift för kyrkorådet. 
Kyrkofullmäktige har utsett följande ledamöter till kyrkorådet perioden 2018-2021.  

Ordinarie ledamöter: 
Tor Jonsson Socialdemokraterna Ordförande 
Anders Svanberg Centerpartiet Vice ordförande 
Ida Engberg-Sepänaho Socialdemokraterna
Bertil Hulth Socialdemokraterna
Margareta Sund Socialdemokraterna
Sven-Inge Hallström Socialdemokraterna
Gun-Britt Lindblom Socialdemokraterna
Lena Frisk Centerpartiet
Åsa Östlund Centerpartiet
Anders Bergsten Vår kyrka i Bollnäs pastorat

Ersättare:
Stefan Agerwall Socialdemokraterna
Lars Blom Socialdemokraterna
Vitali Kinuka Socialdemokraterna
Gertrud Dagh-Hedin Socialdemokraterna
Fredrik Skoglund Socialdemokraterna
Gun-Britt Rohlin Socialdemokraterna
Berith Haglund-Johansson Centerpartiet
Helena Winterberg Centerpartiet
Lars Berggren Centerpartiet
Ulf Arbinger Vår kyrka i Bollnäs pastorat

*Sittande kyrkoherde ingår också alltid som ordinarie ledamot i kyrkorådet. 

Församlingsråden

Varje församling i pastoratet ska ha ett församlingsråd. Kyrkofullmäktige har beslutat att följande ledamöter och ersättare ska ingå i de olika församlingsråden perioden 2018-2021.

Arbrå-Undersviks församlingsråd
Ordinarie ledamöter: Karl-Eric Setterbrant (ordförande), Margareta Jonsson, Ulf Arbinger, Helén Blomqvist, Gertrud Dagh-Hedin, Gunnel Wallgren.
Ersättare: Micael Sigvardsson, Lars Berggren, Inger Ljung, Tor Jonsson.

Bollnäs församlingsråd
Ordinarie ledamöter: Bertil Hulth (ordförande), Elsie Karlsson, Ingrid Olivestam, Maj Larsson, Inger Nordenberg, Birgitta Sarstedt-Jonsson, Inge Wortzelius, Stefan Jonäng, Christina Palm, Berith Haglund-Johansson.
Ersättare: Mikael Westin, Karl-Erik Wångstedt.

Hanebo-Segersta församlingsråd
Ordinarie ledamöter:  Britt-Marie Torstensson (ordförande), Gun-Britt Lindblom, Maj-Britt Kissner Eliasson, Lena Frisk, Lars B Andersson, Birgitta Hansson.
Ersättare: Solbritt Johansson, Anders Sundström, Björn Pihl. 

Rengsjö församlingsråd
Ordinarie ledamöter: Seth Roos (ordförande), Anders Bergsten, Elisabet Andén, Anders Svanberg, Birgitta Svanberg.
Ersättare: Ove Hamrén, Mait Broman-Roos, Birgitta Hildingsson.

*I församlingsråden ingår även respektive församlingsherde som ordinarie ledamot. 

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.