Förtroendevalda i Bollnäs pastorat

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd i Bollnäs pastorat mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Efter kyrkovalet 2021 är kyrkofullmäktige i Bollnäs pastorat formerat på följande vis mandatperioden 2022-2025.

Ordinarie ledamöter 
Gertrud Dagh Hedin Arbetarepartiet - Socialdemokraterna Ordförande
Hanna-Karin Linck Centerpartiet 1:e vice ordförande 
Anders Bergsten Vår kyrka i Bollnäs pastorat 2:e vice ordförande 
Anna-Lena Joners Larsson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 
Gunbritt Lindblom Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Tor Jonsson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Margareta Sund Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Magnus Alfredsson Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Stefan Agerwall Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 
Ida Engberg Sepänaho Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Bertil Hulth Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Erika Engberg Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Fredrik Skoglund Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Berith Haglund Johansson Centerpartiet
Anders Svanberg Centerpartiet
Åsa Östlund Centerpartiet
Birgitta Sarstedt Jonsson Centerpartiet
Thomas Backan
Jonatan Hölzgen Sverigedemokraterna
Sandra Hölzgen Sverigedemokraterna
Ulf Arbinger Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Torgil Lyreskog Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Lars Bruno Andersson Vänstern i Svenska Kyrkan
Thomas Lothström Vänstern i Svenska Kyrkan
Eva Blomberg Svensson Vänstern i Svenska Kyrkan

Ersättare:
Vitali Kinuka Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 
Ewa Birgitta Andersson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 
Anders Sundström Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 
Margareta Jonsson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 
Ove Lindholm
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Kristina Skoglund
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Nicklas Fredriksson
 Centerpartiet
Marina Nilsson
Centerpartiet
Barbro Wåger
Centerpartiet
Anders Lundin Sverigedemokraterna
Göran Nordh Sverigedemokraterna
Ove Hamrén Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Magnus Hägglund
Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Sebastian Hansson Vänstern i Svenska Kyrkan
Kerstin Alm Vänstern i Svenska Kyrkan

Kyrkoråd

Kyrkorådet är lika med pastoratets styrelse och har som viktigaste uppgifter att bereda ärenden till kyrkofullmäktige samt att verkställa de beslut som fattats av kyrkofullmäktige. Budgetarbete är också en central uppgift för kyrkorådet. 
Kyrkofullmäktige har utsett följande ledamöter till kyrkorådet perioden 2022-2025.  

Ordinarie ledamöter: 
Tor Jonsson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna Ordförande 
Berith Haglund-Johansson Centerpartiet Vice ordförande 
Margareta Sund Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 
Anna-Lena Joners Larsson
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 
Gun-Britt Lindblom Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Ida Engberg-Sepänaho Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 
Hanna-Karin Linck Centerpartiet
Åsa Östlund Centerpartiet
Anders Bergsten Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Lars Bruno Andersson Vänstern i Svenska Kyrkan

Ersättare:
Magnus Alfredsson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Fredrik Skoglund
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Stefan Agerwall Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Bertil Hulth Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Anders Svanberg Centerpartiet
Birgitta Sarstedt-Jonsson Centerpartiet
Ulf Arbinger Vår kyrka i Bollnäs pastorat
Eva Blomberg Svensson Vänstern i Svenska Kyrkan

*Sittande kyrkoherde ingår också alltid som ordinarie ledamot i kyrkorådet. 

Församlingsråden

Varje församling i pastoratet ska ha ett församlingsråd. Kyrkofullmäktige har beslutat att följande ledamöter och ersättare ska ingå i de olika församlingsråden perioden 2022-2025.

Arbrå-Undersviks församlingsråd
Ordinarie ledamöter: Karl-Eric Setterbrant (ordförande), Inger Ljung, Margareta Jonsson, Ulf Arbinger, Gunnar Burman, Per Rydberg, Anna-Karin Eriksson, Elisabet Hedman Lind, Gertrud Dagh Hedin, Mia Häggbom.
Ersättare: Helén Blomqvist, Matina Göljén Vonborg, Christina Pettersson Bååth, Birgitta Andersson, Tor Jonsson.

Bollnäs församlingsråd
Ordinarie ledamöter: Bertil Hulth (ordförande), Birgitta Sarstedt-Jonsson, Inge Wortzelius, Stefan Jonäng, Berith Haglund-Johansson, Inger Hjus, Stina Burvall, Stefan Agerwall.
Ersättare: Linda Sjöberg, Eva Isaksson, Torgil Lyreskog, Tryggve Åkesson. 

Hanebo-Segersta församlingsråd
Ordinarie ledamöter: Britt-Marie Torstensson (ordförande), Gun-Britt Lindblom, Maj-Britt Kissner Eliasson, Björn Pihl, Lars Bruno Andersson, Frida Andersson.
Ersättare: Anders Sundström, Kerstin Alm, Eva Blomberg Svensson. 

Rengsjö församlingsråd
Ordinarie ledamöter: Seth Roos (ordförande), Katarina Eklöf, Anders Bergsten, Anders Svanberg, Ove Hamrén, Birgitta Hildingsson,
Ersättare: Elisabet Andén, Birgitta Svanberg, Åsa Persson, Hanna-Karin Linck. 

*I församlingsråden ingår även respektive församlingsherde som ordinarie ledamot. 

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.