Församlingsinstruktion

Varje församling och pastorat inom Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Den beskriver var vi är och vad vi vill vara.