Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Bollnäs pastorat – för dig genom livet

Pastoratets vision, antagen av kyrkorådet 2019.

För dig genom livet

Inom Bollnäs pastorats gränser bor ungefär 26 000 människor som alla ingår i pastoratets pastorala omsorg. Till dem kommer också de som arbetar här eller som vistas här av annan anledning, dessa ingår också i vårt pastorat under den tid de vistas hos oss.

Svenska kyrkan i Bollnäs pastorat finns där från det att livet börjar till det att det en gång tar slut. Vi är en del i barnens, ungdomarnas, de vuxnas och de gamlas liv. Vi finns i glädjen och i sorgen, ja, helt enkelt i vardagen.

Bollnäs pastorat firar gudstjänst, bedriver diakoni, mission och undervisning enligt Svenska kyrkans grundläggande uppdrag. På så sätt finns vi där, genom hela livet. Genom att fira gudstjänst kan vi på olika sätt uppmärksamma livets olika händelser, från vaggan till graven. Genom diakonin är vi lyhörda för de mänskliga behov som finns. Genom missionen, att vittna om Jesu liv och uppståndelse, ger vi förutsättningar att möta Jesus som är densamme idag, igår och i evighet, men som ändå kan möta oss precis där vi befinner oss i livet. Genom undervisningen kan vi rusta alla som vill till ett liv som kristen. Alla är välkomna att delta i den undervisning som bedrivs i form av grupper för småbarn, konfirmandgrupper, bibelstudiegrupper, körövningar och andra grupper. Det finns något för alla åldrar.

Att vi finns med genom hela livet betyder också att dessa fyra punkter; gudstjänst, diakoni, mission och undervisning, egentligen inte går att skilja från varandra. De finns där som självklara inslag i vårt pastorat och de befruktar ständigt varandra.

Bollnäs pastorat vårdar minnen av dem som gått före oss och därmed finns pastoratet inte bara med under vår mätbara livstid, utan genom Livet med stort L. Kyrkan som byggnad och trossamfund har funnits mycket längre än vi och kommer finnas mycket längre än vi, alltså är det inte bara vårt liv just nu, som räknas. Det är vår uppgift att förvalta kyrkan i en tid som hela tiden ändras och utvecklas. Vi vårdar kyrkobyggnader av stort kulturhistoriskt och konfessionellt värde, byggda till Guds ära. Dessa byggnader rymmer allt från djupaste sorg vid ett avsked till den största glädje vid dop och vigslar. Vid någons frånfälle står pastoratets olika medarbetare redo att föra den avlidna till den sista vilan. Vid högmässor, dop, vigslar och konfirmationer är kyrkportarna öppna och kyrkan vackert smyckad, för att hylla livet i Guds kärlek. Bland våra kyrkliga handlingar har dopet en särskild plats som porten in i vår kyrkliga gemenskap. Ibland är dopet den första kontakten en människa har med kyrkan och ibland kommer dopet efter en längre tid i kyrkans gemenskap. Dopet är ett JA till att leva i Guds omsorg. Trösklarna till våra kyrkor är låga, men kyrkorna visar på Guds himmel, som är oändligt hög.

Bollnäs pastorat visar på att Gud finns här och nu, att Guds rike är mitt ibland oss. Vi erbjuder gemenskap, förtröstan och framtidstro. Vi sprider genom vårt grundläggande uppdrag budskapet om Guds nåd och kärlek, som bär oss genom hela livet.

Ingrid Augrell, kyrkoherde