Rengsjö kyrkokör

Rengsjö kyrkokör är en aktiv kyrko- och hembygdskör med runt 30 medlemmar. Nya medlemmar hälsas välkomna. Kören sjunger med i gudstjänsten i Rengsjö kyrka, ungefär en gång i månaden.

Alla kulturevenemang i Bollnäs pastorat sker i samarbete med studieförbundet Sensus

Eva Andersson

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Mer om Eva Andersson

Eva leder Rengsjö kyrkokör och arbetar som musiker i Bollnäs och Rengsjö församlingar

All musikalisk verksamhet i Rengsjö församling sker i samarbete med studieförbundet Sensus