Rengsjö kyrkokör

Rengsjö kyrkokör är en aktiv kyrko- och hembygdskör. Nya medlemmar hälsas välkomna. Kören sjunger med i gudstjänsten i Rengsjö kyrka, ungefär en gång i månaden.

Alla kulturevenemang i Bollnäs pastorat sker i samarbete med studieförbundet Sensus

All musikalisk verksamhet i Rengsjö församling sker i samarbete med studieförbundet Sensus