Foto: Carina Falk Norgren

Kyrkor, kapell och övriga lokaler

Arbrå-Undersviks församling

Arbrå kyrka

Kyrkan är troligtvis från senare delen av 1400-talet eller i början av 1500-talet.

Kyrkans ungdomsgård i Arbrå

Knektvägen 2, Arbrå tel. 0278-413 34

Nordsjö kapell

Nordsjö kapell ligger strax intill Bysjön.

Undersviks kyrka

En stenkyrka som utgörs av ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning.

Undersviks stiftsgård

Stiftsgården Undersvik har en historia som sträcker sig mer än 70 år tillbaka i tiden och än i dag är den en viktig plats för Uppsala stift och dess människor.