Foto: Alex Giacomini, Ikon

Våra körer

I alla våra församlingar finns kyrkokörer att lyssna till. Det finns också möjlighet att deltaga som sångare. Om du är intresserad av körsång - välkommen att höra av dig till körledaren i din församling.