Hanebo-Segersta kyrkokör

Körsång är en av de största folkrörelserna i Sverige. Omkring 600 000 människor sjunger i kör varje vecka. Vad lockar så många människor att ägna en stor del av fritid till att sjunga tillsammans?

Att körsång är bra för hälsan är vetenskapligt bevisat. När vi sjunger blir "glädjecentrat" i hjärnan aktiverat och det lugnande hormonet oxytocin i blodet ökar. Andningen, den estetiska upplevelsen och den sociala gemenskapen är ytterligare några av de faktorer som gör att den som sjunger blir gladare och friskare. Körsång är att förena många unika röster i en gemensam klang. Man bildar en enhet.

I Hanebo-Segersta församling har vi en mycket fin och glad kyrkokör. 
Vi sjunger i gudstjänster vid påsk, advent och jul. Vi deltar även då och då i musikgudstjänster.
Vi har vårkonsert, julkonsert och midsommarkonsert.
Ibland en konsert bara ändå.
Ofta har vi ett tema för konserten, där vi även samlar in pengar till ett välgörande ändamål.
För att stärka gemenskapen är trevliga kaffestunder och gemensamma måltider viktiga och vi har ibland en hel kördag tillsammans. 
 
Vad gäller repertoar är det viktigt både att bevara den fina körtradition vi har i Sverige, men samtidigt medverka i förnyelsen av densamma. 
I Hanebo-Segersta kyrkokör sjunger vi en hel del sånger som är nykomponerade och arrangerade för just vår kör, men även en del sånger som hängt med i decennier. 

Tycker du om att sjunga? Väldigt många människor lever med föreställningen att de inte kan sjunga. Det är en vanföreställning. Alla kan sjunga! 
Är man otränad så kan man träna upp sig. Alla har olika förutsättningar och olika vägar att gå, men sången är ett djupt mänskligt uttryck som alla har inom sig och alla har rätt att göra sin stämma hörd.
 
För att sjunga i kör behöver du inte en stark solostämma, eller djupgående kunskaper i musikteori. Vi skapar musiken tillsammans med alla våra gemensamma, men olika förutsättningar. 
Vi övar på torsdagkvällar.

Hör av dig om du är intresserad av att sjunga med oss.
Du är välkommen!

 

  

All musikalisk verksamhet i Hanebo-Segersta församlings sker i samarbete med studieförbundet Sensus