Hanebo-Segersta kyrkokör


Körsång är en av de största folkrörelserna i Sverige.

Omkring 600 000 människor sjunger i kör varje vecka. Vad lockar så många människor att ägna en stor del av fritid till att sjunga tillsammans?
Att körsång är bra för hälsan är vetenskapligt bevisat. När vi sjunger blir "glädjecentrat" i hjärnan aktiverat och det lugnande hormonet oxytocin i blodet ökar. Andningen, den estetiska upplevelsen och den sociala gemenskapen är ytterligare några av de faktorer som gör att den som sjunger blir gladare och friskare. Körsång är att förena många unika röster i en gemensam klang. Man bildar en enhet.

Anders Nyberg

en känd körpersonlighet och inspiratör, skriver i boken Korall: "varje röst finner sin egen roll och identitet genom att förlora sig i den större klangen ... ...det är sinnesbilden av det vi alla ytterst längtar efter: enhet, glädje, skönhet och kärlek. Det är platsen där himlen landar".


I Hanebo-Segersta församling

har vi en mycket fin kyrkokör. Kören medverkar bland annat vid högtidligare gudstjänster, psalmaftnar, jul- och vårkonserter, och kören sjunger på Hällagården ibland och brukar avsluta köråret med en stämmningsfull konsert på midsommarnatten.
 
I Hanebo-Segersta kyrkokör arbetar vi hela tiden med att utvecklas på olika plan. Vi anlitar regelbundet en sångpedagog som tränar oss i röstvård och sångteknik. Under året som gått har vi börjat sjunga i mindre grupper ibland, något som vi kallar koralkör. Vi anordnar körhelger, resor och går på konserter. För att stärka gemenskapen är trevliga kaffestunder och gemensamma måltider viktiga. 
 
När det gäller repertoar är det viktigt både att bevara den fina körtradition vi har i Sverige, men samtidigt medverka i förnyelsen av densamma. 

Tycker du om att sjunga?

Väldigt många människor lever med föreställningen att de inte kan sjunga. Det är en vanföreställning. Alla kan sjunga!
Är man otränad så kan man träna upp sig. Alla har olika förutsättningar och olika vägar att gå, men sången är ett djupt mänskligt uttryck som alla har inom sig och alla har rätt att göra sin stämma hörd.
 
I boken Körstämning skriver Anders Nyberg, som varit mycket i Sydafrika, om förhållningssättet till sång där: "... att påstå sig inte kunna sjunga är otänkbart. Lever man så andas man. Andas man så sjunger man". Han menar att vi behöver återfå insikten att sång och musik är delaktighet och gemenskap, inte presentation och utslagning.

Så sjung av hjärtat!
Sjung i duschen, i bilen, på Skansen, när du städar - eller i kör!
 
Välkommen att höra av dig om du är intresserad av att sjunga i Hanebo-Segersta församlings kyrkokör.

Alla kulturevenemang i Bollnäs pastorat sker i samarbetet med Studieförbundet Sensus
  

Eva Hägglund

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Musiker, Hanebo-Segersta församling

Mer om Eva Hägglund

Musiker i Hanebo-Segersta församling

All musikalisk verksamhet i Hanebo-Segersta församlings sker i samarbete med studieförbundet Sensus