Svenska kyrkans unga i Bollnäs

Vilka är vi?

Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsrörelse.

Alla vi som är barn, unga eller på annat sätt tillhör vår rörelse för att de tycker att barn och unga är viktiga i Svenska kyrkan. Ungdomsgrupper, barntimmar, miniorer, juniorer, maxijuniorer, föräldrar-barngrupper samt barnkörer – alla ryms vi i Svenska Kyrkans UngaVi har olika åldrar och intressen, men har det gemensamt att vi vill växa i tro och gemenskap tillsammans i församlingen.

I hela Sverige finns det ca 25 000. Det gör oss till en av landets största barn- och ungdomsrörelser.

All vår verksamhet utgår från vår syftesparagraf som lyder så här
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga i Svenska kyrkan
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.