Pastoratsövergripande

Nyheter och information om Bollnäs pastorat

Prostvisitation 2017, Hanebo kyrka

Kontraktsprostens visitation gav pastoratet gott betyg

Under tre dagar har Bollnäs pastorat visiterats av kontraktsprost Lars Nilsson.