Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Bollnäs pastorat ansvarar för begravningsverksamheten inom Bollnäs kommun.

Administrativ personal finns i Bollnäs prästgård
Ni är välkomna ringa oss på tel. 0278-279 75 mellan 09-14.
Det går även bra att besöka oss på Bollnäs prästgård.
Mailadress:  kgf.bollnaspastorat@svenskakyrkan.se

 

Grävarbete utanför Bollnäs kyrka.
På grund av grävarbeten kommer det under innevarande vecka inte att gå upp till prästgården där den administrativa personalen finns.
Bilburna besökare hänvisas att åka till baksidan av prästgården, gående hänvisas till trappan bakom den högra flygeln.

Ny askgravplats i Bollnäs

En ny askgravplats är belägen vid dammen i Kyrkparken.
Gravsättningen i askgravplats sker i sammetspåse och är begränsad
till maj-oktober.
Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för skötsel av gravplatserna. 
Avgift för skötsel av gravplatsen är för närvarande 2750kr och avser hela gravrättstiden. 
För sammetspåse och namnplatta i brons inklusive montering tar vi en avgift som för närvarande är 2500kr. 
Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.

Gravskötsel

Önskar ni beställa plantering till vår, sommar eller höst/vinter så kontaktar ni oss före 30/6 på telefonnr. 0278-27975

Kontakta oss på Kyrkogårdsförvaltningen

Telefonnr:           0278-279 75
Telefontid:           09-14
Stängt för lunch: 12-13

Maila oss på:   kgf.bollnaspastorat@svenskakyrkan.se