Segersta syförening

Syföreningen i Segersta

är ett trevligt och trivsamt gäng. Det inte bara sys och stickas, dricks kaffe och pratas, utan det diskuteras om det mesta. Fritt för åsikter och synpunkter, tankar och funderingar, råd och tips - omsorg och omtanke.

Oftast startar någon samtalen med något tankeväckande att läsa som startar en diskussion, som t ex så funderas det kring kroppen, själens eller andens uppståndelse och vad som kan menas med det. En annan gång går tankarna kanske kring livserfarenhet, datorer och hemsidor, tv-program eller någon av söndagarnas texter. 

Välkommen med Du också!