Foto: Carina Falk Norgren

Kormattan i Undersviks kyrka

Söndagen den 17 april 2016, i gudstjänsten i Undersviks kyrka mottogs en ny kormatta.

Kormattan i Undersviks kyrka

Sommaren 1956 var Britt-Marie Johansson konfirmand här i Undersvik. Fem år tidigare hade hennes syster Birgitta konfirmerats på ett konfirmandläger här.
Systrarna kom från Knäred i Halland.

Deras mamma var en känd, och erkänd, textilkonstnär med signaturen J.J. det står för Judith Johansson. Den allra sista mattan från J.J. ligger i Arbrå kyrka. Idag vrider vi klockan tillbaka och tar emot en matta, signerad J.J. Den sista som är kvar.

Britt-Marie blev själv textilkonstnär och har gjort många vackra saker för kyrkor och hon har nu återvänt till sin konfirmationskyrka, efter 60 år. Från Halmstad kommer hon.

Britt-Marie Johannson och Stefan Nilsson på kormattan i Undersviks kyrka Foto: Carina Falk Norgren

I en kyrka ljuder alltid lovsången till Guds ära. Därför ska det vara vackert: musik, form och färg och långsiktighet ska prägla miljön och utstråla skönhet.
Ett rum för en skönare värld. Mattan är en röst i den lovsången!

Tack Britt-Marie och hälsningar till Birgitta.
Välsignat vare J.J.s minne.

17 april 2016, Undersviks kyrka

Stefan Nilsson
vik. kyrkoherde i Bollnäs pastorat

I en kyrka ljuder alltid lovsången till Guds ära. Därför ska det vara vackert: musik, form och färg och långsiktighet ska prägla miljön och utstråla skönhet. Ett rum för en skönare värld. Mattan är en röst i den lovsången!

Stefan Nilsson