Foto: Carina Falk Norgren

Sockenstugan i Arbrå

I Sockenstugan i Arbrå finns församlingsexpeditionen och personalens arbetsrum.
Här finns också lokaler för möten etc

Foto: Carina Falk Norgren