Gravskötsel

Kontakta oss senast 30/4 för att beställa penséer och senast 30/6 för att beställa sommarblommor. Tel: 0278-279 75 Mail: kgf.bollnaspastorat@svenskakyrkan.se

Att vårda minnet av sina anhöriga som gått bort kan vara en del i sorgearbetet, men ibland har man inte möjlighet att själv vårda gravplatsen.
Låt då kyrkogårdsförvaltningen hjälpa till.

På kyrkogårdarna i Bollnäs pastorat finns kunnig personal som sköter gravar och allmänna ytor. Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick.

Vi erbjuder gravskötselavtal med olika upplägg. Se i vår prislista vilket avtal som passar er bäst. Kontakta oss så skickar vi beställningsblankett.

Hos oss gäller skötsel från 1/5 och avslutas 31/10.

 Prislista 2023

 

BEVATTNING PÅ KYRKOGÅRDARNA 
Det finns ingen bevattning på kyrkogårdarna vintertid.

Kontakta oss på Kyrkogårdsförvaltningen

Telefonnr:           0278-279 75
Telefontid:           09-14
Stängt för lunch: 12-13

Maila oss på:   kgf.bollnaspastorat@svenskakyrkan.se