Gravskötsel

Att vårda minnet av sina anhöriga som gått bort kan vara en del i sorgearbetet, men ibland har man inte möjlighet att själv vårda gravplatsen.

Kyrkogårdsförvaltningen i Bollnäs pastorat sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor och gravrättsinnehavarna ansvarar för vården av de enskilda gravplatserna.

Vi erbjuder mot ersättning, skötsel av graven. Graven blir omskött samt att blommorna blir vattnade och att ogräset rensas.

Vårblommor
Penséer planteras i början av maj.

Sommarblommor
Sommarblommor planteras före midsommar och de tas bort i slutet av september. Dåliga plantor tas dock bort tidigare.
Höga blommor är Begonia, Pelargon, Fuchsia, Marguerite och Husarknapp.
Låga blommor är Silverek, Tagetes och Isbegonia.

Perenner
Vi erbjuder även en flerårig växt där du kan välja mellan Kärleksört, Funkia, Näva och Alunrot.

Höst/vinter
Vi avslutar säsongen med att plantera Ljung i september. Vintertäckning läggs på gravarna till Allhelgonahelgen.

Se i vår prislista vilket avtal som passar er bäst. Kontakta oss så skickar vi beställningsblankett.

 Prislista 2024