Gravskötsel

Önskar ni beställa plantering till sommaren eller till hösten så kontaktar ni oss senast 30/6 på telefonnr. 0278-27975

Att vårda minnet av sina anhöriga som gått bort kan vara en del i sorgearbetet, men ibland har man inte möjlighet att själv vårda gravplatsen.
Låt då kyrkogårdsförvaltningen hjälpa till.

På kyrkogårdarna i Bollnäs pastorat finns kunnig personal på plats som sköter gravar och allmänna ytor. Vi erbjuder gravskötselavtal med olika upplägg. Se efter i prislistan vilket avtal som passar er bäst.
Kontakta oss så skickar vi beställningsblankett.

 Prislista 2022

 

BEVATTNING PÅ KYRKOGÅRDARNA 
Det finns ingen bevattning på kyrkogårdarna vintertid.

Kontakta oss på Kyrkogårdsförvaltningen

Telefonnr:           0278-279 75
Telefontid:           09-14
Stängt för lunch: 12-13

Maila oss på:   kgf.bollnaspastorat@svenskakyrkan.se