Att leva vidare – en grupp för dig som mist någon nära

Att mista någon som stått en nära är att mista en del av sig själv. Det tar tid och det behövs mod och kraft att på nytt möta livet.

I sorgen reagerar vi naturligtvis olika från person till person, men de flesta av oss har ett behov av att få prata om våra egna tankar och känslor. Det handlar om den vi mist, men också om hur det är att leva i den nya situationen. Tillsammans försöker vi prata om sorgen och se hur vägen framåt i livet kan se ut.

Det kan betyda mycket i sorgearbetet att få dela tankar, känslor och minnen med andra i en liknande situation. Gruppen samlas omkring ett tema varje gång och träffas 6 gånger. Bäst behållning får du om du deltar varje gång.

När vi träffas delar vi en kopp kaffe med något tilltugg och pratar på ett enkelt sätt om olika ämnen och det som känns viktigt för dig. Du bestämmer själv hur mycket du vill berätta. Gruppen är kostnadsfri. 

Det bör ha gått cirka ett halvår sedan dödsfallet. Har det gått längre tid är det inget hinder.

För anmälan till gruppen eller mer information: 
Linda, diakon 0278-279 42 eller e-post linda.eliasson@svenskakyrkan.se
Expeditionen, Bollnäs pastorat 0278-279 30