Sjukhuskyrkan
Foto: Carina Falk Norgren

Sjukhuskyrkan i södra Hälsingland

Sjukhuskyrkan i södra Hälsingland är till för patienter, anhöriga och sjukhuspersonal. Vårt uppdrag är att vara medmänniskor som har tid att lyssna. Med oss kan du prata om vad som helst, stort som smått. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

I regel har kyrkan personal på Bollnäs sjukhus varje dag måndag-fredag.  

På helger har alltid någon beredskap. Vem som har beredskap en viss helg finns anslaget hos personalen på Akuten, vårdavdelningarna och vid Sjukhuskyrkans lokaler.

Sjukhuskyrkan finns även på Landstinget i Gävleborgs webbsida. Där finns också en lista på dem som har jouren under helgen

Sjukhuskyrkans lokaler
finns till vänster i entréplanet på Bollnäs sjukhus. Där finns vår expedition, ett rum där du kan sitta och läsa eller låna böcker och vårt Andrum. Om du av någon anledning är på sjukhuset får du gärna titta in till oss. Finns vi inte där, slå en signal så kommer vi dit om vi har möjlighet.

I Andrummet kan du stanna upp en stund för att hämta andan, finna dig själv eller vad det nu är som du söker. Rummet inbjuder till vila, bön och stilla reflektion. I Andrummet kan du skriva i vår bön- och tankebok och där kan du lyssna till rogivande musik dygnet runt.

Sjukhuspräst Sture Rask kan du nå på 0278-381 24 eller 072-588 96 70. 

Om du inte får svar, tala in ett meddelande och uppge ditt telefonnummer så kan vi ringa upp dig när vi får möjlighet.

Välkommen att höra av dig!

Sjukhuskyrkans symbol

är en blomma innesluten i ett kors. Blomman växer som ett skott på en avbruten stam och vill vara en symbol för liv och kraft, för tron på uppståndelsen. Ur det brustna, ur det avbrutna, kan något nytt växa fram.

En länk till Sjukhuskyrkans hemsida hittar du här