Foto: Kristin Lidell / IKON

Diakoni - samtal och stöd

Kyrkans sociala arbete kallas för diakoni. Inom ramen för församlingens diakonala uppdrag erbjuds olika slags hjälpinsatser.

Samtal ges av präster och diakoner med särskild tystnadsplikt och det förs inga journaler. Du som söker kontakt bestämmer vad samtalet ska handla om och det kan vara om livet i stort eller frågor kopplade till din tro.

Vidare finns det i församlingen olika verksamheter och aktiviter längs med veckans olika dagar. Se vidare under ”aktiviteter” för att finna det Du är intresserad av.

Inom församlingen finns det en plats för var och en och alla är välkomna in i gemenskapen. Du som vill vara med och påverka vårt arbete och kanske ha ett särskilt uppdrag i församlingsarbetet i någon av våra verksamheter är välkommen att ta kontakt med någon av oss anställda i det diakonala arbetslaget.

Diakoni
Som döpt är du och jag kallade till tjänst (diakoni, grekiska för tjänst), att arbeta för det som är gott mot oss själva, de vi möter och miljön och samhället vi står i. Kyrkan vill finnas med där människor lever och verkar. Med Jesus som förebild vill det diakonala arbetet i församlingen låta kärleksbudskapet bli till handling bland människor. (Jämför med ex. Matteus-evangeliet 25:31-40)   

Diakonen har ett särskilt uppdrag med vigningslöften i det diakonala arbetet. Diakonen bär ett emblem i kedja (se bilden i toppen av texten) och har ofta en grön skjorta.

Mötesplatser                      
Ex. Café Munken, soppluncher, öppen kyrka, syföreningar, bokcirkel, öppet julaftonsfirande, församlingsresor mm.

Trivselträffar på äldreboenden

Hembesök 
Uppvaktningar av jubilarer, själavårdsamtal, assistans vid besök hos myndigheter etc.

Utlämning av mat

Pilgrimsvandringar

Fondhantering

Ring 0278-279 50 för att komma i kontakt med någon av pastoratets diakoner. 

Att leva vidare – en grupp för dig som mist någon nära

Att mista någon som stått en nära är att mista en del av sig själv. Det tar tid och det behövs mod och kraft att på nytt möta livet.

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.