Bollnäs kyrkas torn
Foto: Ulf Schöning

Bollnäs församling

Bollnäs kyrka är öppen tisdag-fredag kl 11-15, med reservation för att vaktmästaren ibland är på förrättning på annan plats. Helger öppet i samband med gudstjänster eller andra arrangemang.

Bollnäs församling
Besöksadress Gamla prästgården, Norra kyrkvägen 8, 821 30 Bollnäs.
Telefon 0278-279 30.
Öppettider kansliet: Helgfri måndag-fredag kl. 9-12 & 13-15.

 

Kyrkor, kapell & övriga lokaler

i Bollnäs och Rengsjö församlingar. En presentation av kyrkor, kapell och övriga lokaler i Bollnäs och Rengsjö församlingar.

Diakoni - samtal och stöd

Kyrkans sociala arbete kallas för diakoni. Inom ramen för församlingens diakonala uppdrag erbjuds olika slags hjälpinsatser.