Foto: Magnus Aronson / Ikon

Kallelser & protokoll

Här publiceras kallelser till möten samt information om de senaste protokollen från pastoratets kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.