Foto: Magnus Aronson / Ikon

Kallelser & protokoll

Här publiceras kallelser till möten samt information om de senaste protokollen från pastoratets kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Kallelse till kyrkofullmäktige 4 maj 2021 kl 18.30

Sammanträdet hålls digitalt i Teams, ordföranden och sekreteraren kommer att finnas på plats i Bollnäs församlingshem och där kommer det att finnas plats för fem st besökare från allmänheten.

Kyrkoråd, Bollnäs pastorat 2021-04-13
Protokoll justerat 2021-04-19
Anslaget till 2021-05-10
Protokollets förvaringsplats: Pastoratets kansli, Norra kyrkvägen 8, Bollnäs

Kyrkoråd, Bollnäs pastorat 2021-02-16
Protokoll justerat 2021-02-19
Anslaget till 2021-03-12
Protokollets förvaringsplats: Pastoratets kansli, Norra kyrkvägen 8, Bollnäs

Bollnäs församlingsråd 2021-02-11
Protokoll justerat 2021-02-25
Anslaget till 2021-03-18
Protokollets förvaringsplats: Pastoratets kansli, Norra kyrkvägen 8, Bollnäs

Rengsjö församlingsråd 2021-02-04
Protokoll justerat 2021-02-11
Anslaget till 2021-03-18
Protokollets förvaringsplats: Pastoratets kansli, Norra kyrkvägen 8, Bollnäs