Gravplats- bestämmelser

Kyrkogårdsnämnden har satt upp villkor omkring vad man får och inte får göra på gravplatserna. Varje kyrkogård är uppdelad i kvarter och det kan där finnas särskilda villkor för ett särskilt kvarter.
Vill du veta mer om våra gravplatsbestämmelser så är du välkommen att kontakta oss.