Foto: Carina Falk Norgren

Gravplatsbestämmelser

Kyrkogårdsnämnden har satt upp villkor omkring vad man får och inte får göra på gravplatserna.
Varje kyrkogård är uppdelad i kvarter och det kan där finnas särskilda villkor för ett särskilt kvarter.
De allmänna gravplatsbestämmelserna hittar du på
Allmänna gravplatsbestämmelser