Foto: Carina Falk Norgren

Kyrkotextilier i Rengsjö kyrka

Påsken 2016 invigdes dessa textilier i Gudstjänsten på påskdagen.

I påskdagens gudstjänst 2016 i Rengsjö kyrka togs nya kyrkliga textilier i bruk.

Processen för att ta fram textilierna har pågått under flera år och de som varit involverade från början är kyrkoherde Lena Wängmark, Christine Forsman Nilsson, Annika Wallin och Berit Wahl som representanter för kyrkorådet och textilt kunnande. Arbetet avstannade när Christine avled 2013. Men återupptogs under våren 2015.

Konstnärliga samarbetspartners har Gerd Lindqvist och Marie Gunnarsson varit hela tiden. Marie har komponerat och Gerd har vävt och i ett sånt samarbete ger det ena det andra. Material som använts är silke, lin, ull och guldtrådar.

Här kan också nämnas att en del av kostnaden för detta arbete har Anders & Elisabet Sedwalls Stiftelse i Rengsjö stått för.

Samarbetets resultat såg vi på påskdagen, söndag 28 mars, kl 11.00 i Rengsjö kyrka.
Fler bilder kommer ...

På bilden högst upp ser vi detaljer av antependiet, som hänger på altaret, prästen Åsa Tollén står framför altaret i Rengsjö kyrka iklädd mässhaken och längst ner ser vi bursan, där man förvarar torkduken som används vid nattvard.

Foto: Carina Falk Norgren

Detaljbilden till höger är från predikstolsklädet.

 

Foto: Carina Falk Norgren