Församlingarna

Fyra församlingar ingår i Bollnäs pastorat.